Vận chuyển hàng toàn quốc
Vận chuyển hàng toàn quốc

Miễn phí bán kính 5 km

 Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0.898.045.888 

            0.377.399.377

Giờ mở cửa
Giờ mở cửa

 8h - 18h 

 T2 - T7

Tượng Bác Hồ Cao 50cm
-30%

350,000đ
500,000đ
Tượng Bác Hồ Cao 60cm
-25%

450,000đ
600,000đ
Tượng Bác Hồ Cao 70cm
-21%

550,000đ
700,000đ
Tượng Bác Hồ Cao 85cm
-19%

650,000đ
800,000đ
Tượng Bác Hồ Cao 100cm
-31%

2,200,000đ
3,200,000đ
Tượng Bác Hồ Cao 130cm
-29%

3,200,000đ
4,500,000đ
Tượng Bác Hồ Cao 50cm
-30%

350,000đ
500,000đ
Tượng Bác Hồ bằng thạch cao Cỡ Đại Kích thước: (50 x 41 x 24)cm. Xuất xứ : Hoàng Minh Màu sắc : Trắng…
Mua ngay
Tượng Bác Hồ Cao 60cm
-25%

450,000đ
600,000đ
Tượng Bác Hồ bằng thạch cao Cỡ Đại Kích thước: 60 x 53 x 32cm. Xuất xứ : Hoàng Minh Màu sắc : Trắng…
Mua ngay
Tượng Bác Hồ Cao 70cm
-21%

550,000đ
700,000đ
Tượng Bác Hồ bằng thạch cao Cỡ Đại Kích thước: 70 x 57 x 33cm. Xuất xứ : Hoàng Minh Màu sắc : Trắng…
Mua ngay
Tượng Bác Hồ Cao 85cm
-19%

650,000đ
800,000đ
Tượng Bác Hồ bằng thạch cao Cỡ Đại Kích thước: 85 x 67 x 38cm. Xuất xứ : Hoàng Minh Màu sắc : Trắng…
Mua ngay
Tượng Bác Hồ Cao 100cm
-31%

2,200,000đ
3,200,000đ
Tượng Bác Hồ bằng thạch cao Cỡ Đại Kích thước: 97 x 75 x 48cm. Xuất xứ : Hoàng Minh Màu sắc : Trắng…
Mua ngay
Tượng Bác Hồ Cao 130cm
-29%

3,200,000đ
4,500,000đ
Tượng Bác Hồ bằng thạch cao Cỡ Đại Kích thước: 125 x 90 x 51cm. Xuất xứ : Hoàng Minh Màu sắc : Trắng…
Mua ngay